Informatie en uitleg over een notaris

03 Mar 2021

Informatie en uitleg over een notaris

Een notaris kan je voor veel verschillende werkzaamheden in zetten. Er is namelijk een notaris nodig voor wanneer je een huis wilt verkopen en kopen. Maar ook voor erfenissen heb je notarissen nodig om alles goed vast te stellen in een akte. In ons leven hebben we allemaal een moment waar we te maken krijgen met een notaris. Hieronder lees je wat een notaris precies doet en wat de werkzaamheden van een notaris zijn. 

Wat doet een notaris?

Een notaris is iemand die een gespecialiseerde jurist is en bevoegdheid heeft om aktes op te maken. Aktes zijn voornamelijk bedoeld om officiële afspraken tussen partijen vast te leggen. Deze afspraken kunnen zowel privé zijn als voor bedrijven of organisaties. Een notaris zorgt er voornamelijk voor dat de afspraken goed worden vastgelegd en dat beiden partijen de afspraken nakomen en de inhoud ervan begrijpen. Het is belangrijk dat een notaris zich onafhankelijk opstelt en de belangen van alle partijen in overweging neemt. Daarnaast moet de notaris controleren of de personen die de akte ondertekenen ook degene zijn die in het contract vermeld worden. 

Notaris werkzaamheden

Een notaris in Amsterdam kan een notariële akte opstellen, dit zijn documenten waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een andere werkzaamheid is het opmaken van testamenten, hierin leg je vast wie je erfgenamen zijn en op welke manier de erfenis wordt verdeeld. Voor deze activiteiten moet je een notaris inschakelen, anders is het testament niet geldig. Daarnaast kun je ook altijd voor advies bij een notaris terecht, een notaris kan je advies geven in hypotheken, testamenten of echtscheidingsaktes. Als laatste kan een notaris helpen bij het starten van je bedrijf, stichting of vereniging. 

Notaris bij het kopen en verkopen van je huis

Naast de werkzaamheden die hierboven staan vermeld kan een notaris ook werkzaamheden uitvoeren bij het kopen en verkopen van een woning. Ze stellen als eerste een hypotheekakte op. Wanneer deze akte is ondertekend, volgt de koopakte en de leveringsakte. Hierbij moeten er notariskosten betaald worden, als koper ben je hier verantwoordelijk voor. De koper mag dan ook zelf bepalen welke notaris deze aktes opstelt, de goedkoopste notaris is dan een goede optie. In een koopcontract staan alle afspraken tussen de koper en de verkoper van het huis. Voornamelijk staat er in genoemd wie het huis verkoopt en koopt, het bedrag en de datum van de overdracht. 

Notaris bij overlijden

Het opstellen van een verklaring van erfrecht is erg belangrijk. In deze verklaring staat precies beschreven wie er is overleden en wat er gebeurd met de erfenis. Een notaris zorgt er voor dat jouw nalatenschap zo goed mogelijk wordt afgehandeld. Wanneer je een testament opstelt benoem je ook vaak een executeur, dit is iemand die ervoor zorgt dat je nalatenschap zo goed mogelijk wordt achtergelaten. Veel mensen kiezen hiervoor een familielid uit, overigens kan de notaris ook de executeur zijn.