Wat zijn roerende en onroerende zaken?

02 Jan 2024

Wat zijn roerende en onroerende zaken?

Bij de aankoop van een woning of bedrijfspand komen vaak termen als 'roerende' en 'onroerende' zaken aan bod. Deze termen zijn van groot belang in de vastgoedwereld en hebben directe implicaties voor kopers en verkopers. Maar wat betekenen deze termen precies, en hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van roerende en onroerende zaken, inclusief voorbeelden en relevante overwegingen bij de aankoop of verkoop van vastgoed.

Wat zijn Onroerende Zaken?

Onroerende zaken zijn objecten die vastzitten aan de grond of een gebouw en niet zonder schade of aanzienlijke inspanning kunnen worden verplaatst of verwijderd. Dit omvat de grond zelf, gebouwen, en structuren die duurzaam met de grond verbonden zijn. Voorbeelden van onroerende zaken zijn huizen, kantoorgebouwen, schuren, en silo’s. Ook bepaalde installaties die duurzaam verbonden zijn met een gebouw, zoals een inbouwkeuken of een vastgelijmde parketvloer, worden als onroerend beschouwd.

Wat zijn Roerende Zaken?

Roerende zaken daarentegen zijn objecten die verplaatsbaar zijn en niet vastzitten aan de grond of een gebouw. Dit omvat meubels, kunstwerken, en losstaande apparatuur. In de context van een woningverkoop zijn dit de items die de verkoper in principe mee kan nemen bij verhuizing, zoals een bankstel, losse kasten, en schilderijen.

Het Grijze Gebied tussen Roerend en Onroerend

Er zijn situaties waarin het onderscheid tussen roerend en onroerend niet altijd duidelijk is. Zo kan een op maat gemaakte kast die vastzit aan de muur als onroerend worden beschouwd, terwijl een losse, verplaatsbare kast als roerend wordt gezien. Een ander voorbeeld is een lamp: een standaard lamp in een woning is meestal roerend, maar een speciale lamp die geïntegreerd is in een kwekerij en bedoeld is om duurzaam ter plaatse te blijven, kan als onroerend worden beschouwd.

Belang bij Aankoop of Verkoop van Vastgoed

Bij de aankoop of verkoop van vastgoed is het essentieel om duidelijk vast te leggen welke items bij de koop inbegrepen zijn. Dit voorkomt misverstanden en geschillen achteraf. Een 'lijst van zaken' is hierbij een veelgebruikt instrument, waarop wordt aangegeven welke items achterblijven, meegenomen worden door de verkoper, of ter overname worden aangeboden.

Fiscale en Juridische Overwegingen

Vanuit fiscaal oogpunt is het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken ook van belang. Bij de overdracht van onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. Voor roerende zaken geldt deze belasting niet. Daarnaast verstrekken banken geen hypotheek voor roerende zaken, zelfs niet als deze inbegrepen zijn in de koopsom van het onroerend goed.

Roerende Zaken bij Bedrijfsovernames

In het geval van bedrijfsovernames spelen roerende zaken een cruciale rol. Het overnemen van roerende zaken kan impliceren dat men feitelijk de gehele onderneming overneemt, inclusief personeel en werkgeschiedenis. Het is daarom belangrijk om bij bedrijfsovernames duidelijk te specificeren welke roerende en onroerende zaken worden overgenomen.

Conclusie

Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is een fundamenteel aspect in de vastgoedwereld. Dit onderscheid heeft niet alleen invloed op de koop- en verkoopprocessen, maar ook op fiscale en juridische aspecten. Het is daarom van groot belang voor kopers, verkopers, en ondernemers om een duidelijk begrip te hebben van wat deze termen inhouden en hoe ze van toepassing zijn in verschillende situaties. Door nauwkeurige afspraken te maken en deze vast te leggen, kunnen misverstanden en juridische complicaties worden voorkomen, wat leidt tot een soepeler en transparanter vastgoedtransactieproces.