Wat zijn de taken van een arbodienst?

05 Jul 2021

Wat zijn de taken van een arbodienst?

Een arbodienst geeft bedrijven ondersteuning bij ziekteverzuim, re-integratie en het beperken van verzuim. Als werkgever ben je namelijk wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je kunt een deskundige inhuren via een arbodienst. De arbodienst helpt jou en je werknemer bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Maar wat zijn de taken van een arbodienst? Hieronder kun je lezen wanneer een arbodienst verplicht is en wat hun taken zijn. 

Wanneer is een arbodienst verplicht?

Elke onderneming met personeel moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Maar deze moet je wel laten nakijken, hiervoor is een arbodienst verplicht. In de RI&E leg je risico’s vast voor je personeel en de maatregelen die je daartegen neemt. Als je in totaal voor meer dan 40 uur per week personeel in dienst hebt en je geen goedgekeurde RI&E hebt is het verplicht om deze te laten toetsen door een arbodeskundige. Wanneer je een zieke werknemer hebt is het verplicht om deze te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts schakel je in via een arbodienst. Deze arts helpt de werknemer met de re-integratie op de werkvloer. Jouw werknemers hebben recht op een periodieke arbeidgezondheidkunidg onderzoek (PAGO). In dit onderzoek wordt er door een bedrijfsarts gekeken of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Je kunt ook een arbodienst inschakelen voor een aanstellingskeuring. Deze keuring laat je doen wanneer je een functie hebt die bijzondere medische eisen stelt. Een aanstellingskeuring kan plaatsvinden aan het einde van een sollicitatieprocedure. 

De taken van een arbodienst

Een arbodienst staat voornamelijk bekend om de verzuimbegeleiding. Het is namelijk verplicht om zieke werknemers te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Bij lang ziekteverzuim is er de wet verbetering poortwachter. Deze wet geeft aan dat de bedrijfsarts bij dreiging van langdurig ziekteverzuim binnen zes weken een probleemanalyse en advies moet opstellen. Op basis van dit advies wordt er een plan van aanpak gemaakt over de re-integratie van de werknemer. Bij deze wet ben je als werkgever samen met je werknemer en de arbodienst verplicht om er voor te zorgen dat de zieke werknemer zo verantwoord mogelijk weer aan het werk kan. Een andere belangrijke taak van de arbodienst is om verzuim te voorkomen. Dit wordt gedaan door arbeidsrisico’s in kaart te brengen, dit wordt door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gedaan. Je kunt dit als werkgever zelf doen of samen met een arbodeskundige. Voorkomen is beter dan genezen. Een arbodienst is er voornamelijk om te voorkomen dat je werknemers ziek worden. 

Alternatief

Een arbodienst is niet verplicht, je kunt ook kiezen voor maatwerkregeling. Volgens deze regeling mag je zelf deskundige ondersteuning organiseren. Je kunt bijvoorbeeld een medewerker opleiden tot gecertificeerd arbodeskundige. Alleen is deze mogelijkheid wel interessant als je een hele grote onderneming hebt. Anders is het verstandig om een arbodienst in te huren.