Alles over risico-inventarisatie en evaluatie

29 May 2021

Alles over risico-inventarisatie en evaluatie

Als werkgever weet je hoe belangrijk je werknemers zijn voor je bedrijf. Maar als werkgever ben je ook wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben met als basis een risico-inventarisatie en evaluatie. Hieronder kan je lezen wat risico-inventarisatie en evaluatie precies inhoudt. 

Wat is een risico-inventarisatie en evaluatie?

In een risico-inventarisatie en evaluatie breng je alle arbeidsrisico's binnen een bedrijf of organisatie in kaart. De volgende stap is dat je een plan van aanpak maakt voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van een risico-inventarisatie en evaluatie om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is belangrijk voor je eigen bedrijf en je medewerkers. Je zorgt hier namelijk voor dat er minder ziekteverzuim, maar dat het werkplezier en de productiviteit wordt bevordert. 

Waar bestaat een risico-inventarisatie en evaluatie uit?

Een risico-inventarisatie en evaluatie bestaat uit een paar onderdelen. Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de reeds genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Aan de evaluatie van de risico’s zitten gevaren verbonden. Ook staat er in beschreven wat de prioriteiten van de risico’s. Ook wordt er een vastellingen gemaakt van welke maatregelen genomen zullen worden, ook wel plan van aanpak genoemd. Uit de risico-inventarisatie en evaluatie kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties. Dit kan bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen of machineveiligheid zijn. 

Veiligheid en gezondheid

Het is wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie te maken. Als je een goed ondernemerschap wilt hebben, is het belangrijk om zaken goed en structureel geregeld te hebben. Hierbij geldt ook dat veiligheid en gezondheid goed geregeld moeten zijn binnen een bedrijf. Als je dit goed vast wil leggen, moet je eerst vaststellen wat de problemen zijn. Nadat je de problemen hebt vastgesteld, evalueer je de risico’s en ga je kijken wat je kunt doen aan de feiten die eruit zijn gekomen. Daarna ga je oplossingen bedenken die deze problemen kunnen oplossen. 

Doel van risico-inventarisatie

Het doel van een risico-inventarisatie is het genereren van informatie over de kans op ongewenste gebeurtenissen die kunnen gebeuren. In dit document staat dan beschreven op welke wijze deze risico opgelost kan worden. 

Wie maakt de risico-inventarisatie en evaluatie

De werkgever kan een preventiemedewerker aanwijzen die zich bezighoudt met het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie document. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Als het bedrijf 25 of minder werknemers heeft, maar de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Een preventiemedewerker mag bij het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie zich laten adviseren door een arbodeskundige. Daarnaast mag een preventiemedewerker ook de hulp van andere werknemers inschakelen binnen het bedrijf. Werknemers kunnen namelijk een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie.